Privacyverklaring D-Beauty

D-Beauty, gevestigd aan Koningshof 26 5133BH Riel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inhoud

 1. Privacybeleid
 2. Contactgegevens
 3. Persoonsgegevens die wij verwerken
 4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
 5. Doel van verwerking persoonsgegevens
 6. Geautomatiseerde verwerking
 7. Hoelang bewaren wij persoonsgegevens
 8. Delen van persoonsgegevens met derden
 9. Cookies, of vergelijkbare technieken
 10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 11. Beveiliging persoonsgegevens
 12. Inwerkingtreding

1. Privacybeleid D-Beauty

D-Beauty is een bedrijf voor het uitvoeren van schoonheids  diensten in Riel. Daarbij gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan wordt. Deze gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt. Dit betekend onder anderen dat wij:

 • vermelden voor welke doeleinden wij u persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde diensten;
 • alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is;
 • uw gegevens niet doorverkopen aan derden;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • u de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

2. Contactgegevens

Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Website: www.d-beauty.nl
Tel nr: 0613913335

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

D-Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Beroep
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

D-Beauty verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

 • uw gezondheid: bijvoorbeeld: medicijngebruik, diabeet, reuma, allergieën, oogaandoeningen (Wimperextensions/wimperlifting);
 • Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier;
 • Voor – en na foto’s.

5. Doel van verwerking persoonsgegevens

D-Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • om afspraken te kunnen plannen in de agenda 
 • D-Beauty verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Voor- en na foto’s om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u. 

Grondslagen: uitvoeren overeenkomst, vitaal belang klant, toestemming, 

6. Geautomatiseerde verwerking

D-Beauty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D-Beauty) tussen zit.

7. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

D-Beauty  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 2 jaar na de laatste behandeling. Financiële gegevens die onder de administratie-eisen van de belastingdienst vallen, worden 7 jaar bewaard.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

D-Beauty verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken

D-Beauty gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

D-Beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: [email protected]

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. D-Beauty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Beveiliging persoonsgegevens

D-Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

12. Inwerktreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op  april 2018

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie

D-Beauty gebruikt alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Sluiten