Algemene voorwaarden D-Beauty

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling en aanbieding tussen D-Beauty en een cliënt, waarop D-Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. D-Beauty houdt zich  het recht voor ten alle tijden  zonder mededeling deze voorwaarden aan te passen

Inhoud

  1. Inspanniningen
  2. Afspraken
  3. Betalingen
  4. Ontevredenheid en klachten
  5. Persoonsgegevens en privacy
  6. Geheimhouding
  7. Aansprakelijkheid
  8. Garantie
  9. Behoorlijk gedrag
  10. Beschadiging en diefstal

1. Inspanningen

D-Beauty zal ervoor zorgen dat een goed en zorgvuldig vakmanschap uitgevoerd wordt, en zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

2. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk telefonisch, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan D-Beauty melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag D-Beauty het gehele bedrag  voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan 5 minuten te laat op de afspraak komt, zal de behandeling in overleg met u verkort- of eventueel verzet worden, dit in verband met andere afspraken.

D-Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3. Betalingen

D-Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de salon en op de website. De prijzen van producten worden alleen vermeld in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen van te voren vermeld in de salon. De cliënt dient na afloop de behandeling middels contant of per pin transactie te voldoen

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. Ontevredenheid en klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk contact opnemen om samen naar een oplossing te zoeken. klachten worden uitvoerig behandeld. producten kunnen binnen 14 dagen na aankoop met aankoopbewijs geretourneerd worden.

5. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt dient voor de eerste behandeling D-Beauty te voorzien van de gegevens, die D-Beauty nodig heeft of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een behandeling. 

D-Beauty neemt persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantensysteem en behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. D-Beauty zal deze gegevens van de cliënt niet verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

6. Geheimhouding

D-Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van de cliënt die is ontstaan voor,  tijdens of na een behandeling in de schoonheidssalon.

Informatie wordt als vertrouwelijk behandelt indien dit door de cliënt is medegedeeld of als de informatie van dien aard is dat deze als vertrouwelijk kan worden aangenomen. 

De geheimhouding vervalt als er wettelijke bepalingen of een gerechtelijke uitspraak door D-Beauty verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.  

7. Aansprakelijkheid

D-Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook,  ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding e.d. dit dient voorafgaande aan een transactie bij D-Beauty bekend te zijn.

D-Beauty is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. 

8. Garantie

D-Beauty geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op  producten. Mits de producten ongeopend en in de originele verpakking geretourneerd worden.
De garantie vervalt indien de verpakking geopend is of het product is gebruikt of De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. D-Beauty geeft geen garantie op behandelingen.

9. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft D-Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

10. Beschadigingen en diefstal

D-Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
D-Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie

D-Beauty gebruikt alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Sluiten